Dobrodošli u našu on-line prodavnicu. Proizvodi koje ćete ovde naći, stvoreni su sa samo jedom namerom-da Vam pomognu da svoj posao dovedete do višeg nivoa. Odaberite polje sa proizvodom koji želite da vidite, i pregledajte izbor. Ugodnu kupovinu želimo!

USLOVI POSLOVANJA:

Uslovi povrata novca: Proizvodi koje kupujete su pojedinačno pripremljeni PDF dokumenti namenjeni čuvanju u Vašem računaru( Ovi PDF dokumenti su u zaštićenom formatu I mogu biti odštampani(u visokoj rezoluciji), ili poslani putem e-maila Vašim mušterijama, ali ne smeju da budu objavljeni). Jednom, kada su fajlovi poslani, ne  može Vam se vratiti novac, jer oni ne mogu biti povučeni natrag. Molimo Vas da pažljivo rezmislite o svojoj kupovini,pre slanja narudžbe!

Zaštita privatnosti: Sve poslovni i finansijski podaci koje nam prosledite radi kupovine naših personalizovanih promotivnih materijala, su strogo poverljivi, te neće biti dati na upotrebu bilo kojoj drugoj firmi ili pojedincu.

Način dostave: Svi za Vas individualno pripremljeni PDF dokumenti, će biti poslani na, sa Vaše strane izabranu e-mail adresu, u roku od najviše 48 časova. Ukoliko, iz bilo kog razloga, ne budemo u mogućnosti da pripremimo I pošaljemo Vaše PDF dokumente unutar 48 časova, bićete putem e-maila obavešteni o dodatnom vremenu koje nam je potrebno za to.

 Uzorci su sada dostupni! Ukolko želite da pogledate reklamnu verziju bilo kojeg promotivnog materijala, molimo da kliknete ovde!